Ali jih poznamo? Avtohtone, tradicionalne in domače sorte

Besedilo in foto: Jerneja Jošar, univ. dipl. ing. agronomije

avtohtone, domače, tradicionalne sorte

Avtohtone, tradicionalne in domače sorte so pomembne tako z vidika ohranjanja raznovrstnosti genov kot ohranjanja našega narodnega bogatstva. Kaj menite, kako je bilo pred desetletji, ko ni bilo trgovin s semenskim materialom? Tako kmetje kot gospodinje so se trudili in iz leta v leto pridelali za lastne potrebe tudi seme. Ravno zaradi te skrbnosti so nastale številne domače sorte, ki so neizmerno prilagojene našemu podnebju, tlom, zato tudi bolj odporne na bolezni in škodljivce.

Domače sorte

Domača avtohtona sorta je sorta ali populacija določene vrste kmetijskih rastlin, ki je nastala iz avtohtonega izvornega genskega materiala in ni bila načrtno žlahtnjena ter se prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Republiki Sloveniji ali v podobnih ekoloških razmerah.

Domače avtohtone sorte so : strniščna repa Kranjska okrogla, Kranjska podolgovata in Daniela, čebula Ptujska rdeča, česen Ptujski jesenski in Ptujski spomladanski, korenje Ljubljansko rumeno, zelje Kranjsko okroglo in Ljubljansko, radič Solkanski, solata Ljubljanska ledenka, motovilec Ljubljanski, nizek fižol Češnjevec.

Foto zgoraj: Avtohtona sorta motovilca Ljubljanski

Domača sorta je tudi sorta, ki je bila požlahtnjenav Republiki Sloveniji pred več kot 15 leti oziroma pri vinski trti pred več kot 30 leti in se semenski material te sorte še prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Republiki Sloveniji ali v podobnih ekoloških razmerah.

Domače sorte: čebula Belokranjka in Tera, korenje Semor, zelje Emona, radič Anivip in Monivip, solata Leda in Bistra, motovilec Žlicar, visok fižol Jabelski stročnik, Jabelski pisanec, Jeruzalemski, Klemen, Semenarna 22 (Sivček), Ptujski maslenec in Maslenec rani, nizki fižol Zorin, feferoni Ferdi, paradižnik Val, krompir Kresnik, Jana, Cvetnik in Bistra.

Foto zgoraj: Domača sorta fižola Sivček

Udomačena (tradicionalna) sorta je starejša sorta tujega porekla, ki se v Republiki Sloveniji prideluje že več kot 15 let oziroma pri vinski trti več kot 50 let in je dobro prilagojena na pridelovalne razmere v Republiki Sloveniji ter se prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Republiki Soveniji ali v podobnih ekoloških razmerah.

Udomačene sorte: zelje Varaždinsko, solata Dalmatinska ledenka

Foto zgoraj: Udomačena sorta zelja Varaždinsko.

Vir: Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Opis avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin.