Zakaj na svojem vrtu ne prekopavam

Besedilo in fotografije: Jerneja Jošar, univ. dipl. ing. agronomije

brez prekopavanja, štihanja

Lopatanje – prekopavanje – štihanje zemlje pomeni škodljivo poseganje v naravni red posameznih zemeljskih plasti, saj v vsaki plasti žive le določene vrste zemeljskih organizmov, ki imajo različne potrebe po vodi, zraku, organskih snoveh, ter opravljajo različne naloge.

In kaj se zgodi, ko zemljo prekopljemo?

Ves živalski svet, ki je v zemlji obrnemo na glavo, premešamo plasti in s tem neštete organizme, ki živijo v globini v temi, izpostavimo svetlobi, in tiste, ki potrebujejo kisik zakopljemo v globlje plasti. Oboji zato umrejo.

Deževniki prav tako poginejo. Razkosamo jih z ostrimi lopatami, svetloba jih ubije.

Foto zgoraj: Prekopana in gola tla so izpostavljena vsem škodljivim dejavnikom.

Prekopavanje kot Sizifovo delo

Prekopana tla sicer zaradi nihanja temperatur pozimi večkrat zmrznejo in se odtajajo, kar pomaga pri razbijanju zlepljenih talnih delcev. Dobrobit prekopavanja se zaradi tega še posebej pozna na zbitih glinastih tleh. Na prvi pogled ni videti, da bi bilo kar koli narobe. Ravno nasprotno. Zemlja je prhka, pripravljena za setev, odmrli organizmi v tleh pa delujejo kot gnojilo. Vendar so čez nekaj mesecev tla spet zbita, lepljiva in težka, v njih se dolgo zadržuje voda. Ne preostane nam drugega, kot da v jeseni grede ponovno prekopljemo.

Vendar ne bo dovolj, če bomo v vrtu samo nehali prekopavati.

Za zemljo moramo preko celega leta skrbeti in jo pravilno negovati. Preko celega leta poskrbimo, da bodo tla pokrita z organsko zastirko, gnojimo samo z organskimi gnojili in ne hodimo po gredah. Grede pred setvijo in sajenjem rahljamo z vilami in jih ne obračamo.

Več muh na en mah

Pri taki oskrbi tal bomo talnim organizmom nudili ugodne razmere za njihovo razmnoževanje in rast. Več jih bo, več humusa bo v tleh, tla bodo rahlejša in rodovitnejša, rastline pa močne in zdrave. Količina humusa se bo z leti večala in potrebe po gnojenju bodo vedno manjše. S temi tremi ukrepi pa ubijemo še dve muhi na en mah, potrebe po zalivanju se bodo zmanjšale, pletje pa bo preteklost.